Što ako želim promijeniti odredište za vrijeme vožnje?

Nema problema, u bilo kojem trenutku za vrijeme vožnje ti ili vozač možete promijeniti finalno odredište. Još bolje, ako si naručio vožnju putem aplikacije možeš sam promijeniti adresu do koje želiš prijevoz.