Mogu li koristiti Wizi business za potrebe dostave pošiljki?

U naša vozila slobodno unesite manje predmete ili pakete kojima možete samostalno rukovati i koji neće onečistiti ili oštetiti vozilo. Naši vozači/ice ne vrše uslugu kupovine i dostave, ali rado će prevesti vaše predmete do preuzimatelja predmeta ili paketa.