Konačna cijena je viša od očekivane. Kako to?

Cijena može varirati ovisno o raznim faktorima: povećan promet, naknada za parking, cestarina, duže zaustavljanje, promjena rute… Ako smatraš da nijedan od razloga nije dovoljno valjan, kontaktiraj našu službu za korisnike.