Kako ću znati imam li aktiviran Wizi business u aplikaciji?

O aktivaciji Wizi business usluge biti ćete obaviješteni push porukom. Kako bi se vožnja pribrojila vašem mjesečnom računu, uvijek odaberite način plaćanja “Poslovni korisnik”.